top of page

For BAKER positions: see here.

Søknadsskjema? Klikk her

.

Barista, kafé og bakerimedarbeider - ekstrahjelp

Åpen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Størst behov på helg/ferier.

Fyll ut søknadsskjema her eller send e-post til post@spro.no. Ring hvis du har spørsmål!

Ved SPRØ har vi jevnlig behov for ekstrahjelp og noen ganger leder det til fast engasjement. Vi søker medarbeidere som vil lage mat og drikke av naturlige råvarer. Vi produserer espresso, lager sandwicher, og serverer vår egen håndverksbakst.

 

Om oss

Bakeriet SPRØ tilbyr ferske og naturlige bakevarer stekt i steinovn, nysmurte sandwich, en kaffebar, et bredt utvalg av drikke og en meny som varierer med dag og sesong. Vi serverer kaffe som er brent i Ålesund dagen før den kommer til oss. Vi henter inspirasjon fra Nord-Amerika og Europa og blander det med norske tradisjoner. Vi deler lokale med en delikatesse og lokalmatforretning.

Om deg

Som ekstrahjelp vil vi gi deg nødvendig opplæring. Hv du har relevant erfaring med mat eller kaffe er det en fordel. Vi søker deg som elsker travle dager, hyggelige kollegaer og å ta vare på gjester. Du har evne til å takle en travel hverdag og har et naturlig fleksibelt lynne som kommer godt med når man er med å skape noe nytt. Av egenskaper er humøret det absolutt viktigste. Alt annet kan læres!

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

Erfaring fra relevant virksomhet kan være en fordel, men er ikke et krav.

Ønske å gi god kundeservice og være nysgjerrig på smak og mat.

Glad i dialog med kunder.

 

Språk: Norsk (eventuelt Svensk/Dansk), Engelsk er en fordel

Referanse: Fordel, ikke krav.

Lønn: Etter avtale

 

Hva har vi av jobber?

Hovedsaklig på dagtid (uke/helg), sjelden muligheter for kveldsarbeid. Arbeidstiden er varierende, men du må i hovedsak kunne jobbe annenhver helg.

 

Hvem er vi?

SPRØ ble etablert 19. juni 2015 av Gina Schønheyder. Jeg kommer opprinnelig fra Kingston, Jamaica, har bodd og arbeidet i Norge og USA i over 10 år før jeg etablerte håndverksbakeri i Oppdal.

Søknadsskjema? Klikk her

Barista, kafé og bakerimedarbeider - heltid/deltid

Vi søker medarbeidere som vil lage mat og drikke av naturlige råvarer. Vi produserer espresso, lager sandwicher, og serverer vår egen håndverksbakst.  Vi ser også etter muligheter til å ekspandere og utvikle vårt konsept og søker deg som vil være med.

 

Om oss

Bakeriet SPRØ tilbyr ferske og naturlige bakevarer stekt i steinovn, nysmurte sandwich, en kaffebar, et bredt utvalg av drikke og en meny som varierer med dag og sesong. Vi serverer kaffe som er ferskbrent i Ålesund for vår kafé. Vi henter inspirasjon fra Nord-Amerika og Europa og blander det med norske tradisjoner. Vi deler lokale med en delikatesse og lokalmatforretning.

 

Om deg

Som ekstrahjelp vil vi gi deg nødvendig opplæring. Hv du har relevant erfaring med mat eller kaffe er det en fordel. Vi søker deg som elsker travle dager, hyggelige kollegaer og å ta vare på gjester. Du har evne til å takle en travel hverdag og har et naturlig fleksibelt lynne som kommer godt med når man er med å skape noe nytt. Av egenskaper er humøret det absolutt viktigste. Alt annet kan læres!

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

Erfaring fra relevant virksomhet kan være en fordel, men er ikke et krav.

Ønske å gi god kundeservice og være nysgjerrig på smak og mat.

Glad i dialog med kunder.

 

Språk: Norsk (eventuelt Svensk/Dansk), Engelsk er en fordel

Referanse: Fordel, ikke krav.

Lønn: Etter avtale

 

Hva har vi av jobber?

Hovedsaklig på dagtid (uke/helg), sjelden muligheter for kveldsarbeid. Arbeidstiden er varierende, men du må i hovedsak kunne jobbe annenhver helg. 

 

Les gjerne dette intervjuet med en barista for å få et inntrykk av hvordan det kan være.

 

Hvem er vi?

SPRØ ble etablert 19. juni 2015 av Gina Schønheyder. Jeg kommer opprinnelig fra Kingston, Jamaica, har bodd og arbeidet i Norge og USA i over 10 år før jeg etablerte håndverksbakeri i Oppdal.

Søknadsskjema? Klikk her

Barista, café and bakery help - part time work

No deadline, applications are received continuously. Mostly on weekends/vacations.

Submit this form or send us an email at post@spro.no.

 

Introduction

At SPRØ we regularly look for part time help which sometimes leads to a steady job. We look for employees who appreciates coffee shops and who enjoy to make food from natural ingredients. We produce espresso, we make sandwiches, and we serve our own artisan baked goods. We are also looking for ways to expand our concept.

 

About us

SPRØ (translates to CRAZY or CRUNCHY) bakery offers fresh and natural baked goods baked in a hearth oven, freshly made sandwiches, a coffee shop, a wide range of drinks and a menu that varies with the day and season. We serve coffee that is roasted in Ålesund the day before it arrives in our shop. We draw inspiration from North Americ and Europe and we mix that with Norwegian traditions. We share facilities with a deli and local foods shop.

 

About the location

Oppdal is a mountain town in Norway that in the winter is a ski resort and in the summer also hosts tourists. It is a tourist destination that focus on outdoor activities. The hospitality industry hosts quite a few conferencing guests as well. As for other industries there is quite a lot of agriculture (sheep, almonds potatoes, etc) and there is mining for slate rock that is exported all over the world. It is a town of 7000 people but because of tourism and being a regional hub it has a well developed services industry relative to its population. It situation on the national highway E6 that goes from South to North of Norway and also has trains. The nearest city is the city of Trondheim about 1.5 hours north of the town with an international airport.

 

About you

As part time help we will give you the necessary training. If you have relevant experience with food or coffee it is an advantage. You love busy days, nice colleagues and you loves to take care of guests. You have the ability to cope with a busy life and you have a natural flexible mood that come in handys when you're creating something new. Being in a good mood is critical. Everything else can be learned!

 

Qualifications and skills

Relevant experience an advantage, but not a requirement.

Want to give good customer service and urious about taste and food.

Enjoy dialogue with customers

 

Language: Norwegian, Swedish og Danish. Engelsk is an advantage.

References: Appreciated, but not a requirement.

Payment: As per agreement.

 

What jobs openings we have?

Mainly day time work (weekdays/weekend), possibilities for evening work. Must be able to work every other weekend.

 

Who are we?

SPRØ was established on 19 June 2015 Gina Schønheyder. I come originally from Kingston, Jamaica, after which I studied in Minnesota, USA and then moved to Norway where I have been over 10 years before I established an artisan bakery.

Application form? Follow this link

 

Artisan baker

Follow this link.

 

 

Ekstrahjelp
bottom of page